Холистична медицина

Все по-често чуваме да се говори за холистично здраве, холистична медицина, холистично съзнание. За какво става въпрос? Холистичен означава цялостен и произхожда от гръцката дума „холос”.
Холистичната медицина разглежда човека като органическо единство на тяло, емоции , душевност, ум, а здравето-като хармония в посоченото единство. Тя се стреми да възстанови тази хармония чрез методи , които въздействат върху всеки аспект от човешката природа и съответстват на индивидуалните особености на пациента. За да се отстрани причината за дадено заболяване и да се излекува болния, е необходимо да се изследват проблемите на всяко ниво от неговия живот-физическо, психическо, емоционално, интелектуално. Ето защо за холистичната медицина е много важно пациентът да сътрудничи активно на лекаря и да съзнава, че самият той е отговорен за собственото си здраве. По време на разговорите пациентът описва подробно проблемите и оплакванията си, а лекарят се стреми да вникне дълбоко в състоянието му и да установи до каква степен е повредено здравето на всички нива.
Различават се три основни, различни по важност нива, подредени в следния низходящ ред- Умствено-духовно ниво (свързано с мисленето и творчеството) ; Емоционално ниво (свързано с чувствата и настроенията) и Физическо ниво ( което включва човешките органи и системи) .
Съществува йерархическа система по важност и вътре във всяко от посочените нива. На физическо ниво например, на първо място в йерархията стоят централно разположените и добре защитени органи, като сърцето и мозъка. А много по-маловажни са кожата и лигавицата. На емоционално равнище на по-предно място в йерархията стои апатията, отколкото раздразнителността. На умствено равнище егоизмът изпреварва по значение лошата памет. Заболяванията възникват отвън навътре (от по-маловажни органи и системи към централните) и от по-нисък йерархически порядък към по-висок (от физическото ниво към духовното).
Холистичната медицина смята за правилно това лечение, при което първоначално настъпва подобрениев духовен аспект и общ прилив на сили. Когато се повиши жизнеспособността на организма, болестта се ограничава на периферно ниво и не заплашва живота. В началото на лечението временно могат да се обострят симптоми на старо, неизлекувано, а потиснато заболяване, да се появят обриви по кожата, грипоподобни симптоми с температура или други реакции на организма. Това обостряне на симптоматиката е известно като лечебна криза (болестта излиза навън).
Холистичната медицина се опира основно на хомеопатични средства за лечение, като паралелно използва вибрационно лечение, аромотерапия, алготерапия (т.е. лечение с микроводорасли АФА и спирулина). Отдава се огромно значение на правилното хранене и на взаимодействието природа-човек, прилагат се прочистващи организма процедури, водолечение, масажи и др. А най-новото в нейната методология е използването на тахионното лечение. То възниква след последното откритие на физиката-т.н. енергия на нулевата точка, кондензираща се в елементарни частици, наречени тахиони. Енергията на нулевата точка е безгранична, безформена, въздесъща, но още непроявена, т.е. потенциална енергия. Тя е по-бърза от скоростта на светлината и съдържа в себе си целия потенциал на вселената. Енергията на нулевата точка се кондензира в тахиони-елементарни частици, които имат форма, имат скорост по-голяма от скоростта на светлината, присъстват навсякъде във вселената и съдържат целия потенциал за създаване на съвършени форми. За разлика от другите елементарни частици тахионите нямат собствена честота, те съдържат в себе си всички честоти. Смята се, че тахионите са универсална жизнена сила, която е в състояние да излекува всяка болест. Тя енергизира енергийни полета, които от своя страна я трансформират в специфични честоти, подхранващи всички форми, например човешките клетки. В здравия човек съществува енергиен континиум-плавен преход на енергия от нулевата точка, през тахионите, енергийните полета и съответстващите чакри до всеки орган, клетка, молекула и атом в човешкия организъм. Докато този континиум съществува, човек се чувства добре. Когато под влияние на стрес, преумора, психотравма и др. енергийният континиум се наруши, някои части на организма губят способността да ползват тахионна енергия. А когато тя е в недостатъчно количество в енергийното ни поле, то съответстващите структури на умствено, емоционално и физическо ниво дегенерират.Така възникват всички болести. Съвременната холистична медицина използва процеса на тахионизация, който трансформира структурата на материята на субатомно равнище. Така обикновени вещи, вода, храна, се превръщат в антени-приемници на огромно количество тахионна енергия. Когато човек пребивава в тахионизирана среда или употребвява тахионизирана вода, храна, то здравето му по-бързо се възстановява. Паралелно се ползва подходящо хомеопатично лечение. Тахионното лечение е абсолютно безвредно. Главното му предимство пред вибрационното лечение е че тахионът е източник на всички честоти и нашето енергийно поле улавя от него само и точно тези, които са нужни за възстановяване на съответстващите структури. Тахионното лечение се използва все по- широко и с превантивна цел. Продават се тахионизирани продукти, като най-добрите засега са на компанията ATTI-Advanced Tachion Technologies International.
Привлечени от девиза на холистичната медицина „ Primum non nocere” – „Преди всичко не вреди” , все повече хора днес се обръщат към нея, като алтернатива на традиционното лечение.

Вие сте тук:Начало Зелена алтернатива Холистична медицина